logo

TALPA, Covid-19 değerlendirmesi yaptı

TALPA, Covid-19 değerlendirmesi yaptı

Covid-19 pandemisindeki olağanüstü dönemden normalleşme sürecine doğru gidişatın başladığı süreçte havacılık sektörümüzün toparlanmasının ve eski seviyelerine gelmesinin nasıl bir takvimde olacağının tahmini oldukça güçtür.

Geçtiğimiz bir kaç ayda sektör olarak yaşananlar havacılık tarihinde benzerigörülmemiş nitelikte uygulamalar ve tedbirler alınmasını gerektirmiştir.Dünyadaki tüm havacılık işletmeleri hayatta kalma mücadelesi vermektedir. Bazı havacılık işletmeleri şimdiden operasyonlarını durdurma noktasına gelmiştir.

Havacılık işletmelerimizin bu krizden varlıklarını koruyarak çıkmaları ve operasyonlarına devam etmeleri hepimizin en büyük arzusudur. Operasyonunneredeyse sıfıra indiği birkaç ayda maruz kalınan zararın telafisi muhakkak kiciddi bir zaman alacaktır.

Bu noktada, işletmelerimizin operasyonlarını sürdürebilmeleri önceliği, herkesin hem fikir olduğu bir konudur. Yönetimler darboğazdan çıkış için çeşitli formüller üzerinde çalışmakta ve bunlarıuygulamaktadır. Bu formüllerden tüm çalışanların da değişik şekillerde etkileneceği beklenmektedir.

Bu tedbirler hem işletmelerimizin varlığını devamettirmeleri hem de tüm havacılık çalışanlarının iş akitlerini koruyabilmeleriadına ancak geçici süre ile olmak kaydıyla makul karşılanabilir.

Covid-19 pandemisi meslek grupları açısından yukarıda da bahsedildiği gibi sadece pilotluk mesleğini değil sektör bünyesindeki tüm çalışanları yakındanilgilendiren olağanüstü bir süreçtir.

Bu süreç öncesinde de başka hiçbir meslek grubunun ekonomik gelir seviyesi haberlere konu olmazken, birçok mecrada nemaksat ve sebeple olduğu anlaşılmayacak şekilde pilotların gelir seviyelerininyüksekliğine vurgu yapılarak sürekli gündemde tutulması meslektaşlarımız arasında rahatsızlık yaratmış ve yaratmaya devam etmektedir.

Bugünlerde sürekli vurgulandığı üzere ekonominin temel kavramları olan arz talep dengesinin pilotlar aleyhine bozulduğu, bunun sonucunda da pilotlarıngelirlerinin işletmeler tarafından azaltılacağı konusu işlenmektedir.

Bu noktada unutulmaması gereken, arz talep dengesinin pilotlar aleyhine olduğu geçmiş dönemlerde de gelir seviyelerinin genel ortalamanın üzerinde seyrettiğidir.Demek ki bu meslek grubunun gelir seviyesinin oluşması basit arz talep dengesinin dışında bir takım değerleri içerisinde barındırmaktadır.

Nedir bunlar?

Çalıştıkları havacılık işletmeleri, aşağıda en önemlilerini sıralayacağımız ve daha birçok önem arz eden yetki ve sorumluluğu kendileri adına pilotlarına delege ederek yönetmelerini istemektedir. Bir havacılık işletmesinin tüm çalışanları ile birlikte varlığını yakından ilgilendiren; ilk sıralarda gelen yetki ve sorumluluklardır.

Bu kısaca şu anlama gelmektedir; kokpitteki bir pilota aslında her uçuş süresince şirketi tarafından maliyeti 100 milyon doları aşan değerde bir uçak, her bir yolcunun hayatı, taşınan kargo bedeli ve şirketin marka değeri emanet edilmiş durumdadır.

Kısacası pilotlara, her uçuşta yüz milyonlarca dolarlık varlıkların sorumluluğu veriliyor demektir.

Bu değerler de onlara kolay kolay emanet edilmemektedir. Bu sorumluluğu taşıyabilmek için pilotlar;

-Her yıl ( bazı şartlarda her 6 ayda bir) düzenli olarak uçucu sağlık muayenesine girmek ve uçuşa elverişli olarak muayeneyi tamamlamak,

-Her 6 ayda bir eğitim tazelemesi yapmak ve kontrol uçuşları ile yetenek ve yetkinlik testlerinde başarılı olmak,

-Yukarıda bahsedilen konularda herhangi bir olumsuzluk durumunda sahip oldukları lisansı kaybederek meslek kaybı yaşama risk ve psikolojisi ile boğuşmak,

-Meslektaşlarımız kısaca bahsettiğimiz bu çok önemli sorumlulukları üstlenirken, tamamen yaptıkları işlerine odaklanmalıdır. Başka hiçbir şey düşünmemeli, gelecek kaygılarıyla uçuşa gidiyor olmamalı, hiçbir şey zihinlerini icra ettikleri görevlerden uzaklaştırmamalı, fiziksel ve zihinsel bütünlüklerini koruyarak, sürekli ve kontrollü bir odaklanma ile uçuşlarını yüksek EMNİYET seviyesindeicra etmelidirler.

İçinde bulunduğumuz bu zor süreçte, meslektaşlarımızla ilgili tasarruflardabulunurken, havacılık sektörümüzün tüm paydaşlarının ve işletmelerimizin

konulara izah etmeye çalıştığımız pencereden bakmaları gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Özellikle günümüz şartlarındaki uçuşların ağır mesaileri düşünüldüğünde, bir deüzerine zihinlerde bir takım soru işaretleriyle uçuş görevlerine gidilmesine yol açacak düzenlemelerin, bu sürecin EMNİYETLE yönetilebilmesine büyük engel teşkil edeceğini hatırlatmayı görev saymaktayız.

Share
#

SENDE YORUM YAZ