Elektronik Ortamda İHA Kayıt Sistemi 3

0
. Sorumluluklar ve Yasaklar –

Aslında bir hukukçu olarak en ilgimi çeken konu budur ve bu faaliyete başvuran herkesin hem kendisi hem de başkalarının güvenliği için bilmesi gereken konu olduğunu düşünüyorum.

Türk Sivil Havacılık Kanunu

Madde 93 – Uçuş sırasında;

  1. a) Tehlike ve zorunlu durumlar hariç paraşütle atlamak,
  2. b) Akrobatik Uçuş veya benzeri hava gösterileri yapmak,
  3. c) Zirai mücadele dışında yere herhangi bir madde atmak, dökmek veya boşaltmak, yangınla                           mücadele uçakları hariç yerden herhangi bir madde almak,
  1. d) Fotoğraf çekme yasağı olan yerlerin fotoğrafını çekmek,
  2. e) Herhangi bir madde veya nesneyi çekmek veya uçağın nizami kullanılma şeklinin dışında taşımak,
  3. f) Her türlü reklam ve propaganda niteliğinde faaliyette bulunmak,
  4. g) Silah, cephane, her nevi harp malzemeleri, patlayıcı, yanıcı, tahrip edici ve aşındırıcı madde, zehirli gaz, nükleer yakıt, radyoaktif madde, can ve mal güvenliği yönünden tehlikeli olduğu saptanmış her nevi katı, sıvı ve gaz halinde madde taşımak,
  1. h) Görülen hizmetin ve içinde bulunulan durumun gerektirdiğinin dışında yayın ve haberleşme yapmak, yasaktır.

Yukarıdaki yasaklara istisna getirmek üzere, özel veya genel nitelikte izin vermeye, Ulaştırma Bakanlığı yetkilidir.

Bu izni vermeden önce, Ulaştırma Bakanlığı gerektiğinde, ilgili bakanlıklar ve Genelkurmay Başkanlığının görüşünü alır.

Türk Sivil Havacılık Kanunu m.93’te yer alan hükümlerin ve bu Talimatın aksine hareket edilmesi, SHY-İPC (SHGM Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmeliği) kapsamında cezai yaptırımlara tabiidir.

İHA sahibi;

  • İHA ve sistemlerinin kategorisine göre üretici ya da SHGM tarafından belirlenen şartlarda muhafaza edilmesinden,
  • İHA ve sistemlerin uçuş emniyetini tehlikeye düşüren olaylarını, en geç 48 saat içerisinde SHGM‘ye rapor etmekten sorumludur.

SHGM tarafından onaylanmayan değişikliklerin sistemde yapılması veya İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı’ndaki hükümlere aykırı iş ve işlemler yapılması durumlarında, SHGM tarafından yayınlanan sertifikalar, izinler ve verilen haklar sona ermektedir.

İHA sahibi ve pilotu özel hayatın gizliliği ve mahremiyeti konusuna özen göstermek zorundadır. Aksi halde 26/09/2014 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamındaki hükümler uygulanır.

Keyfli haftalar size.

Av. Keiko Torigoe

www.torigoelaw.com

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here