Elektronik Ortamda İHA Kayıt Sistemi 1

0

.Özel Uçuş İzin Belgesi –

Yakın geçmişte Hollywood firmlerinde İHA’yı görürdük. Teknoloji o kadar hızlı gelişiyor ki artık sivil İHA popüler hale geldi. Cep telefonu gibi İHA’nın hayatımızda olmazsa olmazı olabileceğini düşünenlerin az olmadığını düşünüyorum.

SHGM’nin duyurusuna göre, Türkiye’de de 25 Temmuz 2019 tarihinden itibaren

Mülki İdare Amirliği tarafından elektronik ortamda verilen İHA Kayıt Sistemi uçuş izin süreçleri ve işleyişi hizmete geçecek.

Öncelikle İHA aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır.

  1. İHA0: Azami kalkış ağırlığı 500 gr (dâhil) – 4kg aralığında olan İHA’lar,
  2. İHA1: Azami kalkış ağırlığı 4 kg (dâhil) – 25 kg aralığında olan İHA’lar,
  3. İHA2: Azami kalkış ağırlığı 25 kg (dâhil) – 150 kg aralığında olan İHA’lar,
  4. İHA3: Azami kalkış ağırlığı 150 kg (dâhil) ve daha fazla olan İHA’lar.

İHA0 ve İHA1 sınıfındaki İHA’lar için tescil işlemi yapılmamaktadır. Uzaktan kumanda edilen İHA2 ve İHA3 sınıfındaki İHA’lar, SHGM tarafından hava aracı siciline kayıt edilerek tescil işareti atanacaktır.

Tescil işaretleri ve kimlik plakası hem İHA’ya hem de yer kontrol istasyonuna sabitlenmesi gerekmektedir.

05 Temmuz 2019 tarihinde so kez revize edilmiş İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı’na göre, her ne kadar İHA0 sınıfındaki İHA için SHGM tarafından Tahditli Tip Sertifikası, Uçuşa Elverişlilik Sertifikası veya SHY-21 kapsamında Özel Uçuş İzni Belgesi düzenlenmeyecek olsa da, ticari amaçla uçurulmak istenen İHA’lardan İHA0 ve İHA1 sınıfında olanlar en az İHA2 sınıfında istenen belgeleri sağlamak zorundadır ve yapılan değerlendirme sonucunda söz konusu İHA0 ve İHA1 sınıfı İHA’lara Özel Uçuş İzin Belgesi düzenlenecektir.

Ayrca, Uçuşa Elverişlilik veya Özel Uçuş İzni belgesi başka bir kişiye devredilirken SHGM’ye yazı ile bilgi verilmesi gerekmektedir. Sözkonusu belgeler SHGM’ce uygun değerlendirilmesine müteakip devredilebilecektir.

Artık çok yakın gelecekte çiçekler ve belgelerin İHA tarafından evimize gönderileceğini görüyor gibiyim. Ne dersiniz ?

Av. Keiko Torigoe

www.torigoelaw.com

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here