Uçakta Çalışan Yabancılar

0

Türkiye’de ilk defa çalıştığım yerin Atatürk Havalimanı olunca, Türkler için üç dilden daha fazla konuşabilmenin çok sıradan olduğuna ve yabancı dil konuşamayan Türkün olmadığına inanmıştım.

Türkiye’deki havayolu sektöründe başka ülkelerden çok daha dil yeteneğine önem verdiğini anlaşılıyor, değil mi?

O günlerde yabancıların kabinde çalışması yasaktı. Ama artık belli şartlar altında yabancılar da kabin memuru olarak çalışabiliyor.

Kabin memur adayı bir yabancı, ön şartı olarak yurtiçi veya yurtdışında asgari 10 yıllık temel eğitim süresini tamamladığını gösterir lise veya benzeri okul mezunu olduğuna dair diplomaya sahip olması gerekiyor.

Yabancı uyruklu kabin memuru, sadece ilgili dış hat seferlerinde görev alabiliyor.

Ayrıca havayolu işletmesi tarafından istihdam edilen yabancı uyruklu kabin memuru sayısı, hiçbir surette işletme bünyesinde görev yapmakta olan T.C. uyruklu kabin memuru sayısına eşit veya bundan fazla olmaması gerekiyor.

Havayolu işletmesi tarafından istihdam edilen yabancı uyruklu kabin memuru ;

*İstihdam gerekçesi olan lisan bilgisini iyi seviyede konuşabildiğini, uluslararası geçerliliği olan bir belge ile kanıtlamak zorundadır. (Kişinin ilgili dilin kullanıldığı ülke vatandaşı veya söz konusu lisanın resmi dil olarak kabul edildiği bir ülke vatandaşı olması durumunda bu belgeye gerek yoktur.)

*Esas itibariyle görev alacağı dış-hat uçuşları haricinde, uçuş görev ve dinlenme sürelerine ilişkin talimat kapsamında tanımlı azami/asgari süre limitlerine riayet etmek kaydıyla, kapasitenin efektif kullanımı açısından ortak dil gerekliliklerini sağlamak kaydıyla diğer dış-hat uçuşlarında da görev alabilmektedir.

Havayolu işletmesi, bir uçuş operasyonunda görev alacak kabin ekibinin oluşumunda, kabin amiri ile en az bir kabin memurunun havayolu işletmesinde görevli ve T.C. uyruklu olmaları kaydıyla ;

*Dar gövdeli yolcu uçaklarında en az iki T.C. vatandaşı kabin ekibi üyesinin,

*Geniş gövdeli yolcu uçaklarında ise, en az üç T.C. vatandaşı kabin ekibi üyesinin görevlendirilmesini garanti altına alması gerekiyor.

Türkiye’yi baz alarak çalışmak isteyen yabancı uyruklu kabin memur adaylarına bol şanslar dilerim.

Av. Keiko Torigoe

www.torigoelaw.com

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here