Kontrol Pilotluğu Sertifikası (2)

0

Sonunda elde ettiği kontrol pilotluğu sertifikanın geçerlilik süresi en fazla 3 yıl olduğunu söyledik.

Kontrol pilotluğu sertifikası ancak adayın FCL(Uçuş Ekibi Lisanslandırması).1010’da ve FCL.1030’da öngörülen gerekliliklere uygunluğunu devam ettirdiğini göstermesi koşuluyla temdit edilebilir veya yenilenebilmektedir.

Geçen hafta söz ettiğim kontrol pilotları ön koşullardan en az birini kaybettiklerinde, SHGM tarafından uçuş kontrol yetkileri iptal edildiğinde veya uzatılmadığında kontrol pilotluğu yetkileri sona erer. Yetkilerin tekrar kazanılması için yeniden müracaat etmelidir.

Temdit

 Sertifika sahibinin, söz konusu sertifikanın geçerlilik süresi içerisinde aşağıdakileri icra etmiş olması halinde temdit edilecektir:

  • Her yıl en az iki yetenek testi, yeterlilik kontrolü veya yetkinlik değerlendirmesi icra etmiş olması,
  • Geçerlilik süresinin son yılında yetkili otorite tarafından düzenlenen ya da bir onaylı eğitim Organizasyonu’nda yetkili otoriteden onaylı bir kontrol pilotu tazeleme kursuna katılması,
  • Yukarıdaki (1) bendi uyarınca geçerlilik süresinin son yılında tamamlanan yetenek testlerinden ya da yeterlilik kontrollerinden biri yetkili otoritenin bir denetçisi ya da kontrol pilotu sertifikasından sorumlu olan yetkili otorite tarafından bu amaç doğrultusunda özel olarak yetkilendirilmiş bir kıdemli kontrol pilotu tarafından değerlendirilmesi,
  • Temdit için başvuruda bulunan adayın birden çok kontrol pilotluğu kategorisinde imtiyazlara sahip olması durumunda, adayın sahip olduğu kontrol pilotluğu sertifikası kategorilerinden biri için (1) ve (2) bentleri ile FCL.1020’de öngörülen gereklilikleri karşılaması kaydıyla ve yetkili otoritenin uygun görmesi halinde, sahip olduğu tüm kontrol pilotluğu imtiyazları birleştirilerek temdit edilebilecektir.

Yenileme

Sertifikanın geçerlilik süresinin sona ermesi halinde, adayların imtiyazlarını yeniden sahip olabilmeleri için, yukarıdaki (2) bendi ile FCL.1020’de öngörülen gereklilikleri yerine getirmelidir.

Başarılar Size.

Av. Keiko Torigoe

www.torigoelaw.com

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here